O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić humanitarna je udruga i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa koji u svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te kao takav uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Povijest GD CK Zaprešić seže u daleku 1955. godinu kada je osnovana Općina Zaprešić. Kako se mijenjao ustroj lokalne zajednice mijenjalo je i GD CK Zaprešić svoj naziv i pravno ustrojstveni oblik pa je tako zaprešički Crveni križ od 1992. do 1996. godine djelovao kao područno društvo Gradskog društva Crvenog Križa Zagreb.

Društvo je značajnu ulogu odigralo i za vrijeme Domovinskog rata kada je skrbilo o brojnim prognanicima s ratom zahvaćenih područja RepublikeHrvatske. Od 1997. godine Zaprešički Crveni križ ponovo djeluje samostalno kao udruga pod nazivom Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić.

 

Osnovni ciljevi:

Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama te posljedicama masovnih stradanja.

Doprinos unaprjeđenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana.

Poticanje i unaprjeđenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

 

Temeljna načela:

Temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a koja su nit vodilja i u djelovanju GD CK Zaprešić su humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

 

Područje djelovanja:

Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić djeluje na području grada Zaprešića i općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica, Pušća i Jakovlje. S istima blisko surađuje na ostvarivanju svojih humanitarnih ciljeva i u ostvarivanju svojih javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine 71/10) te Ženevskih konvencija i Dopunskuh protokola i Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

 

Tijela GD CK Zaprešić:

Predsjednik društva  je dr. Vladimir Šinko, predsjednik predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja druge poslove koje mu povjere Skupština i Odbor, svoju funkciju obavlja volonterski.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja, donosi najvažnije akte i dokumente i ima 23 člana.

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad društva između sjednica Skupštine, brine se o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine. Članovi Odbora su: Vladimir Šinko, Dragutin Ferkanec, Ljerka Cvetković, Ivan Uroić, Dubravka Kablar, Duša Šarunić i Vladimira Grgas

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava. Članovi Nadzornog odbora su: Štefica Laljak, Katica Vežić i Zvonimir Stančin.

Ravnatelj GD CK Zaprešić je Denis Ljevaković, diplomirani pravnik iz Zaprešića. Ravnatelj predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarivanje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručnih službi odnosno zaposlenika, ovlašteni je predstavnik društva u odnosu na treće strane, svoju funkciju obavlja profesionalno.

Dragi Zaprešičani, pozdravljam Vas u ime Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić te Vas pozivam da nam se priključite u jednoj od brojnih aktivnosti na području Zaprešića. Svaka pomoć je dobrodošla! Vaš Denis Ljevaković