O PROJEKTU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: Zaželi i ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima (UP.02.1.1.16.0465)

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić

Partneri na projektu:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Zagreb
  2. Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Zaprešić

Kratki opis projekta:

U projektu će se zaposliti 10 žena na aktivnostima pomoći u kući osobama u nepovoljnom položaju na području grada Zaprešića, odnosno djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić. Projektom ćemo omogućiti ženama, pripadnicama ranjivih skupina pristup zapošljavanju i tržištu rada kao i pružanje potpore i podrške za 60 krajnjih korisnika na području grada Zaprešića i pripadajućih naselja.

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem na području Grada Zaprešića, okolnih naselja i Općina koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj projekta:

Zaposliti 10 teže zapošljivih žena na području grada Zaprešića, okolnih naselja i Općina

Očekivani rezultati projekta:

Aktivnosti obuhvaćaju zapošljavanje 10 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina na razdoblje od 6 mjeseci, koje će se brinuti o potrebama 60 krajnjih korisnika, a za taj rad biti će opremljene s kućanskim i higijenskim potrepštinama koje će biti nabavljene za potrebe krajnjih korisnika. Zaposlene žene će dvaput tjedno obići 6 krajnjih korisnika za koje su zadužene, te će prema potrebama korisnika pružati im odgovarajuću podršku. Po završetku projekta žene će imati dodatnih 6 mjeseci radnog iskustva, usvojene nove radne vještine, i to na širokom rasponu poslova koje će obavljati u sklopu praktične i psihosocijalne pomoći potrebitim osobama.

Ukupna vrijednost projekta: 65.618,16 eura (494.400,00 kuna), 100 % bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe projekta: 20.03.2023. – 20.11.2023.

Kontakt podaci:

Kontakt nositelja projekta:

Hrvatski Crveni križ,
Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić

Denis Ljevaković, ravnatelj Voditelj projekta „Zaželi i ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima “
Trg žrtava fašizma 8

 Tel. 01 331 302

ckzapresic@hotmail.com

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić.