OSNOVNA EDUKACIJA VOLONTERA

Osposobljavanje članova interventnog tima

U sklopu svojih aktivnosti vezanih za djelovanje u sustavu civilne zaštite i pripreme za djelovanje u kriznim situacijama, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić provelo je od 8.-10. listopada osnovnu edkaciju (trening) za volontere članove gradskog interventnog tima koja je obuhvatila cjeline o Pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, volontiranju, prvoj pomoći te logistici i podizanju šatorskog naselja.

Crveni križ Zaprešić je jedna od temeljenih sastavnica ili operativnih snaga sustava civilne zaštite na lokalnoj razini te u tom smislu provodimo različite aktivnosti radi pripreme za djelovanje u kriznm situacijama od kojih je jedna od važnijih edukacija volontera i zaposlenika članova gradskog interventnog tima.

Prezentacija postupaka oživljavanja

Na ovu edukaciju koja se održala u prostoru Osnovne škole Antuna Augustinčića u Zaprešiću odazvalo se 15 sugrađana iz Zaprešića i šire okolice motiviranih za davanje doprinosa sigurnosti sugrađana kroz ovaj vid općekorisnog angažmana, a nakon edukacije svi sudonici su izrazili zadovoljstvo novostečenim znajem i iskustvom.

Trening podizanja šatora za zbrinjavanje

Edukaciju o Pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca proveo je Denis Ljevaković, ravnatelj Crvenog križa Zaprešić, edukaciju o volontiranju provela je Milena Blagojević, koordinatorica volontera Crvenog križa Zaprešić, edukaciju iz prve pomoći dr. Ivica Cvetković, predsjednik Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, a edukaciju iz podizanja šatorskog naselja proveli su volonteri Ivan Kuštro i Drago Lovrenčić.

Polaznici treninga bili su zadovoljni edukacijom i novostečenim vještinama