ZAPOŠLJAVANJE

RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAPREŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • Mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 28.3.2023.

Natječaj vrijedi do: 24.04.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Bez osnovne škole
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-23-44 od 12. siječnja 2023.

godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda ufinancijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III”, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0465 od 20. ožujka 2023. godine, i članka 31. Statuta

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ”Zaželi i ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima” – radnik/ca za pomoć u kući

 1. Broj traženih osoba: 10
 2. Vrsta zaposlenja: zapošljavanje na određeno vrijeme – 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: Zaprešić, Zagrebačka županija

5.     Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • briga o higijeni,
  • pomoć u socijalnoj integraciji,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
  • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

6.      Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice neke od sljedećih ranjivih skupina: Žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, samohrane majke, osobe s tjelesnim oštećenjima i teškim kroničnim bolestima.

8.     Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i e-maila)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o državljanstvu – domovnica
 • Dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (preslika svjedodžbe) – osobe bez završene osnovne školetrebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave natječaja)
 • Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Potvrda doktora opće prakse da ne boluje od zaraznih, duševnih i bolesti ovisnosti
 • Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ukoliko se prijavljuje žena pripadnica navedene skupine):
 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotkuoštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u

prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,

 • Samohrane majke – rodni list prijaviteljice ne stariji od dana objave javnog poziva, smrtni list supružnika ako je primjenjivo, rodni list maloljetnog djeteta.
 • Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja, te ostala liječnička dokumentacija.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Hrvatski Crvenikriž Gradsko društvo Zaprešić, Trg žrtava fašizma 8, 10290 Zaprešić, osobno ili na e-mail adresu: ckzapresic@hotmail.com u roku od 27 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – Zaželi i ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima“. Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić- www.gdckzapresic.hr i oglasnoj ploči partnera na projektu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Zaprešić.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu iline ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Poslodavac će, sa prijavljenim kandidatkinjama koje su podnijele pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obaviti razgovor (intervju). Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatkinjama koje mogu pristupiti razgovoru će biti

objavljeno na internetskim stranicama poslodavca –  www.gdckzapresic.hr te će iste biti obaviještene pismenim putem.

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca –

www.gdckzapresic.hr