NA RASPOLAGANJU RIZIČNIM SKUPINAMA GRAĐANA

Kao i u svim kriznim situacijama, Hrvatski Crveni križ sa svojim društvima aktivno sudjeluje u rješavanju krize izazvane širenjem korona virusa, kao podrška dežurnim službama, ali i u pružanju pomoći socijalno osjetljivim skupinama, starijima, nemoćnima i bolesnima.

Zaprešićko Gradsko društvo Crvenog križa i nadalje provodi svoje redovne aktivnosti i skrbi o svojim korisnicima, no uz potporu Grada Zaprešića i Centra za socijalnu skrb Zaprešić, spremno je proširiti svoje usluge i staviti se na raspolaganje svima kojima bi u ovoj situaciji pomoć mogla biti potrebna, a s ciljem zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba.

S obzirom da Crveni križ Zaprešić ima već razvijenu mrežu te sustav i način pružanja pomoći, sigurna je polazišna točka za one koji pomoć traže, ali i one koji su je voljni pružiti.

Svi koji su zainteresirani za volontiranje u slučaju potrebe, slobodni su javiti se Gradskom društvu Crvenog križa na broj telefona 01 3313 302 ili elektroničkom poštom na adresu ckzapresic@hotmail.com.