Dokumenti

Nabava usluge prijevoza autobusom za Centar Selce_sezona 2024

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić 16.4.2024.

Nabava službenog vozila opće namjene 

Sjednica Skupštine GDCK Zaprešić 15.12.2023.

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić 4.12.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_Nabava 1 – 6 NPOO.C1.5.R4.-I1.01.0018_GDCK Zapresic

Poziv na dostavu ponuda za Nabave 1-6_Nabava NPOO.C1.5.R4.-I1.01.0018_GDCK Zapresic

Prilog 1-Minimalne tehničke specifikacije Nabave 1-6._Nabava NPOO.C1.5.R4.-I1.01.0018_GDCK Zapresic

Prilog 2 – Izjava o podrijetlu_Nabava NPOO.C1.5.R4.-I1.01.0018_GDCK Zapresic

Prilog 3 – Temelji za isključenje iz sudjelovanja u procesu Nabava NPOO.C1.5.R4.-I1.01.0018_GDCK Zapresic

Odluka o Zapošljavanju_Zaželi III_Jasminka Markovinović

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora s kandidatkinjama_Zaželi III 23.6.2023.

Natječaj za zapošljavanje_Zaželi faza III_nateječaj_16.6.2023

Odluka o Zapošljavanju_Zaželi III_Tatjana Zajec

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora s kandidatkinjama_Zaželi III 15.6.2023.

Natječaj za zapošljavanja_Zaželi faza III_5.6.2023

Odluka o Zapošljavanju_Zaželi faza III_31.5.2023.

Obavijest o vremenu i mjestu razgovora s kandidatkinjama_Zaželi faza III_29.5.2023

Natječaj za zapošljavanje_Zaželi faza III_HZZ_GDCK Zaprešić 18.-25.5.2023.

Naječaj za zapošljavanje_Zaželi faza III_HZZ_GDCK Zaprešić

Odluka o zapošljavanja _ Zaželi_faza-III

Natječaj-Zaželi-faza III-Obavijest o vremenu i mjestu razgovora (intervjua) s kandidatkinjama 

Natjecaj-Zazeli-faza-III-oglas-zene-HZZ-GDCK Zapresic

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić od 26.5.2023.

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić od 13.2.2023.

Godišnja izvještajna Skupština GDCK Zaprešić 22.2.2023.

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

Godišnja planska Skupština GDCK Zaprešić 7.12.2022. 

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić 23.11.2022.

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić 31.5.2022.

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić  10.2.2022.

Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi Zaona o pravu na pristup informacijama za 2021.    

Godišnja planska Skupština GDCK Zaprešić 4.12.2021.

Revizijski uvid 2020_01_GDCK.Zapresic_GFI_&ZakljucakRevizora

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020.godinu

Odluka  o imenovanju ravnatelja GDCK Zaprešić za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Odluka o izboru ravnatelja GDCK Zaprešić za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Godišnja izvještajna Skupština GDCK Zaprešić 23.2.2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Konstituirajuća sjednica Skupštine GDCK Zaprešić za mandatno razdoblje 2021.-2025.-14.1.2021.

Planska Skupština GDCK Zaprešić za 2021. godinu-16.12.2020.

NATJEČAJ za izbor ravnatelja GDCK Zaprešić 

Pravilnik o organizaciji i načinu rada kuhinje Centra Selce

Revizijski uvid_GDCK Zaprešić 2019.

Izvješće organizatora volontiranja za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvještaj o radu GDCK Zaprešić za 2019

Izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Zaprešić za 2019. godinu

Bilanca GDCK Zaprešić za 2019.

Zapisnik_Skupština 24.2.2020.

Zapisnik_Odbor 24.2.2020. i odluke

Plan_nabave_GDCK Zaprešić_2020

Financijski plan_GDCK Zaprešić za 2020.

Plan i program rada GDCK Zaprešić za 2020.

Rebalans Plana prihoda i rashoda_GDCK Zaprešić_2019.

Zapisnik_Skupština 12.12.2019.

Pravilnik_o prikuplajnju i pružanju humanitarne pomoći u GDCK Zaprešić

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Odluka_imenovanje službenika za informiranje GDCK Zaprešić

Pravilnik o organizaciji i načinu rada Pučke kuhinje GDCK Zaprešić

Jelovnik i normativ pučka kuhinja GDCK Zaprešić

Pravilnik o financijskom poslovanju GDCK Zaprešić

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave GDCK Zaprešić

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta GDCK Zaprešić

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka GDCK Zaprešić

Pravilnik o kućnom redu_Centar za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce 

Program volontiranja GDCK Zaprešić

etički-kodeks-hrvatskog-crvenog-križa

Izmjene i dopune Statuta GDCK Zaprešić od  16.12.2020.

STATUT GDCK ZAPREŠIĆ_2015-09-30

Zakon_o_Hrvatskom_Crvenom_krizu_2010