Dokumenti

Sjednica Odbora GDCK Zaprešić  10.2.2022.

Samoprocjena funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi Zaona o pravu na pristup informacijama za 2021.    

Godišnja planska Skupština GDCK Zaprešić 4.12.2021.

Revizijski uvid 2020_01_GDCK.Zapresic_GFI_&ZakljucakRevizora

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020.godinu

Odluka  o imenovanju ravnatelja GDCK Zaprešić za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Odluka o izboru ravnatelja GDCK Zaprešić za mandatno razdoblje 2021.-2025.

Godišnja izvještajna Skupština GDCK Zaprešić 23.2.2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Konstituirajuća sjednica Skupštine GDCK Zaprešić za mandatno razdoblje 2021.-2025.-14.1.2021.

Planska Skupština GDCK Zaprešić za 2021. godinu-16.12.2020.

NATJEČAJ za izbor ravnatelja GDCK Zaprešić 

Pravilnik o organizaciji i načinu rada kuhinje Centra Selce

Revizijski uvid_GDCK Zaprešić 2019.

Izvješće organizatora volontiranja za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvještaj o radu GDCK Zaprešić za 2019

Izvještaj o prihodima i rashodima GDCK Zaprešić za 2019. godinu

Bilanca GDCK Zaprešić za 2019.

Zapisnik_Skupština 24.2.2020.

Zapisnik_Odbor 24.2.2020. i odluke

Plan_nabave_GDCK Zaprešić_2020

Financijski plan_GDCK Zaprešić za 2020.

Plan i program rada GDCK Zaprešić za 2020.

Rebalans Plana prihoda i rashoda_GDCK Zaprešić_2019.

Zapisnik_Skupština 12.12.2019.

Pravilnik_o prikuplajnju i pružanju humanitarne pomoći u GDCK Zaprešić

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Odluka_imenovanje službenika za informiranje GDCK Zaprešić

Pravilnik o organizaciji i načinu rada Pučke kuhinje GDCK Zaprešić

Jelovnik i normativ pučka kuhinja GDCK Zaprešić

Pravilnik o financijskom poslovanju GDCK Zaprešić

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave GDCK Zaprešić

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta GDCK Zaprešić

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka GDCK Zaprešić

Pravilnik o kućnom redu_Centar za edukaciju, odmor i rekreaciju Selce 

Program volontiranja GDCK Zaprešić

etički-kodeks-hrvatskog-crvenog-križa

Izmjene i dopune Statuta GDCK Zaprešić od  16.12.2020.

STATUT GDCK ZAPREŠIĆ_2015-09-30

Zakon_o_Hrvatskom_Crvenom_krizu_2010