ZAŽELI I OSTVARI

S ciljem da se poveća kvaliteta života ranjivih skupina te da im se osigura inkluzija u društvo putem skrbi u zajednici, Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić pruža niz izvan institucionalnih socijalnih usluga u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Zaprešić, kao što su obavljanje kućanskih poslova, priprema i dostava toplog obroka te zadovoljavanje drugih svakodnevni potreba korisnika.

U svakodnevnom radu uočili smo problem starijih i nemoćnih osoba koje ne ispunjavaju imovinske cenzuse koje propisuje Zakon o socijalnoj skrbi i drugi akti kako bi osoba dobila neophodnu skrb kroz socijalnu uslugu pomoći u kući uz potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na taj način identificiran je značajan broj osoba koje se nalaze u sivoj zoni, čiji je imovinski status takav da prelazi ionako niske imovinske cenzuse, ali se još uvijek nalaze u zoni objektivne socijalne ugroženosti te si sami ne mogu financirati ovakav oblik svakodnevne pomoći.

Upravo takve osobe s područja grada Zaprešića koje ćemo obuhvatiti projektom na rok od 6 mjeseci, bile su nam motiv da angažiramo svoje resurse te osmislimo ovaj projekt i provedemo ga u djelo zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) i „Zaželi-programu zapošljavanja žena – faza III“.

Zapošljavanje teže zapošljivih žena i pripadnica ranjivih skupina
Druga socijalna komponenta ovog projekta je zapošljavanje teže zapošljivih žena i pripadnica ranjivih skupina s ciljem poboljšanja njihovog statusa na tržištu rada i sprječavanja njihove marginalizacije u društvu. Radi se sljedećim skupinama žena: žene starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, samohrane majke, osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima.

 

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Brojni partneri, volonteri, zaposlenici i korisnici GDCK Zaprešić okupili su se 7. srpnja 2023. na uvodnoj konferenciji projekta “Zaželi i ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima” koja je održana u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću.

Projekt “Zaželi i ostvari, zaposli se i pomozi potrebitima” financiran je 100% bespovratnim sredstvima odnosno sredstvima osiguranim 85% iz Europskog socijalnog fonda te 15% sredstvima koje je osigurala RH. Radi se o Zaželi – programu zapošljavanja žena – faza III koji je sada zaživio i u Zašprešiću na zadovoljstvo zaposlenih žena, krajnjih korisnika, ali i drugih subjekata koje se bave socijalnom problematikom na području Zaprešića.

Projekt je vrijedan 65.618,16 eura i ukupnog je trajanja 8 mjeseci, a zapošljavanje žena iz ciljane skupine je na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. Radi se o nastojanju da se povećaju kompetencije, samopouzdanje i zapošljivost teže zapošljivih žena i pripadnica ranjivih skupina kao što su osobe starije od 50 godina, samohrane majke, bivše ovisnice, invalidne osobe, pripadnice romske nacionalne manjine i sl. s jedne strane te o podizanju kvalitete života osoba treće životne dobi kroz pružanje usluge pomoć u kući.

Ukupno je projektom trenutno obuhvaćeno osam žena iz ciljane skupine te 60 korisnika starijih od 65 godina. Nakon početnih teškoća sa zapošljavanjem dovoljnog broja žena iz ciljane skupine i pronalaska krajnjih korisnika prvi rezultati i izvještaji s terena su vrlo zadovoljavajući. Naime korisnici izvještavaju da im dolazak gerontodomačica u kućanstvo puno znači dok same zaposlenice kažu da im je rad i pomoć starijima lijepo i korisno iskustvo dok je ponovo biti zaposlen ohrabrujuće i dodaje na samopouzdanju.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa,
Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić.