Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka

Preuzmite ovaj dokument u .pdf formatu

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679 od 27/04/2016) (dalje u tekstu „Opća uredba“ ili „GDPR“) udruga GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAPREŠIĆ, Zaprešić (dalje u tekstu „mi“ i izvedenice te „Voditelj obrade“) dana 28.05.2020. objavljuje ovu

Politiku privatnosti i zaštite osobnih podataka na internet stranici „gdckzapresic.hr“

Web stranica http://gdckzapresc.hr (dalje u tekstu  „Web stranica“) prikuplja neke Osobne podatke svojih posjetitelja. Zaštita podataka vrlo je važan segment upravljanja našom tvrtkom i uslugama. Upotreba Web stranice moguća je bez upisivanja ikakvih osobnih podataka, ipak, ako korisnik (dalje u tekstu „vi“ i izvedenice te „Ispitanik“) želi koristiti posebne funkcionalnosti stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka potrebna i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, u pravilu od Vas tražimo Pristanak (dalje „Pristanak“).

Obrada osobnih podataka poput imena, adrese, e-mail adrese ili telefonskog broja Ispitanika usklađena je s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te s lokalnim zakonskim propisima. Sukladno ovoj odredbi za zaštitu podataka, želimo Vas informirati o prirodi, obuhvatu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Uz to, želimo vam skrenuti pozornost na prava koja imate u skladu s GDPR uredbom.

Kao Voditelj obrade podataka, implementirali smo različite tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem Web stranice. Ipak, prijenosi podataka putem Interneta mogu imati sigurnosne propuste zbog čega apsolutna zaštita podataka nije ostvariva. Iz tog razloga, svaki Ispitanik ima mogućnost besplatnog pružanja osobnih podataka alternativnim načinima, npr. telefonskim putem.

Podaci o voditelju obrade

HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAPREŠIĆ
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 8, Zaprešić, Republika Hrvatska
OIB: 25151542664

Email adresa za kontakt: ckzapresic@hotmail.com

Detalji obrade osobnih podataka

Web stranica samostalno ili putem trećih osoba od Ispitanika prikuplja osobne podatke korištenjem sljedećih metoda i tehnologija implementiranih u Web stranicu:

 • Općeniti podaci -podaci o uređaju
 • Cookies

Više informacija o svakoj metodi i tehnologiji možete pronaći u narednim odjeljcima, a informacije o pravima ispitanika koja se odnose na sve metode prikupljanja i obrade osobnih podataka, možete pronaći u odjeljku „Prava ispitanika“.

Voditelj obrade pretpostavlja kako Ispitanik dostavlja svoje osobne podatke ili osobne podatke trećih osoba za čije korištenje ima odgovarajuće odobrenje.

Prikupljanje općenitih podataka – podaci o uređaju

Web stranica prikuplja niz općenitih podataka i informacija kada Ispitanik ili automatizirani sustav pristupa sadržaju Web stranice. Ovi se opći podaci čuvaju u log datotekama servera.

Prikupljeni mogu biti:

 • tip i verzija Vašeg Internet preglednika,
 • verzija Vašeg operativnog sustava,
 • podatak o stranici s koje je posjetitelj došao na našu web stranicu (tzv. uputitelj),
 • pod-stranice,
 • datum i vrijeme posjeta Web stranice,
 • Vaša adresa Internet Protokola (IP adresa),
 • podatak o Vašem pružatelju internetskog pristupa (ISP), i
 • svi ostali podaci i informacije koji bi se mogli koristiti za napad naših IT sustava.

Upotrebom ovih općenitih podataka, Voditelj obrade ne donosi nikakve zaključke povezane s Ispitanikom. Ove su informacije potrebne za (1) točnu isporuku sadržaja Web stranice, (2) optimiziranje sadržaja Web strance i oglasa na Web stranici, (3) osiguranje dugoročne održivosti naših informatičkih tehnologija i web tehnologije , i (4) pružanje informacija tijelima nadležnim za provođenje zakona te za kazneni progon u slučaju cyber-napada.  S ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo, statistički analiziramo  ove anonimno prikupljene podatke. Osim u slučaju zakonske obveze, Voditelj obrade ove podatke ne razmjenjuje s trećim stranama.

Cookies datoteke koje postavljamo na Vaše računalo

Ova Web stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene na računalu kroz Internet preglednik. Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Većina kolačića sadrži takozvane cookie ID podatke -jedinstveni identifikator kolačića koji se sastoji od niza znakova pomoću kojih serveri prepoznaju vaš ponovni posjet.  To omogućuje serverima razlikovanje Vašeg web preglednika koji sadrži kolačić od ostalih posjetitelja Web stranice. Pojedini web preglednik može biti prepoznat i identificiran upotrebom jedinstvenog Cookie ID podatka.

Upotrebom kolačića, korisnicima ove Web stranice možemo pružiti bolje korisničko iskustvo koje ne bi bilo moguće bez upotrebe kolačića. Korisnik koji je omogućio upotrebu kolačića, primjerice, ne treba unositi podatke za prijavu svaki put kad posjeti stranicu jer se pri posjetu stranice s korisnikovog računala šalje cookie.

Ispitanik u svakom trenutku može onemogućiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajuće opcije u svom Internet pregledniku te tako može trajno zaustaviti postavljanje kolačića na svoje računalo. Nadalje, već postavljene kolačiće, moguće je izbrisati u bilo koje vrijeme kroz Internet preglednik ili neki drugi software. Ovo je moguće u svim popularnim Internetskim preglednicima. Ako Ispitanik onemogući korištenje kolačića postoji mogućnost da neće moći pristupiti određenim funkcionalnostima naše web stranice.

Pri Vašem prvom posjetu Web stranice, prikazat će Vam se vidljiva obavijest o korištenju kolačića u kojoj možete odabrati slažete li se s njihovom upotrebom ili ne. U ovoj obavijesti, Ispitanik ima mogućnost omogućiti pojedine kategorije kolačića.  Nužni kolačići su kolačići neophodni za ispravan rad Web stranice. Za korištenje i postavljanje svih ostalih kategorija kolačića potrebno nam je vaše odobrenje. Klikom na link „Politika Cookie datoteka“ pri dnu Web stranice u svakom trenutku možete upravljati Pristancima koje se odnose na kolačiće. Pri vašem povlačenju privole za korištenje pojedene kategorije kolačića, Web stranica više neće koristiti Cookie datoteke i postavljati nove. Prethodno preuzeti kolačići možda se još uvijek nalaze na Vašem računalu. Za potpuno uklanjanje svih postavljenih kolačića, predlažemo da koristite odgovarajuće postavke Vašeg internet preglednika.

Detalji o „cookie“ datotekama koje koristimo na Web stranici

Prava ispitanika

Pravo potvrde

Svaki Ispitanik ima pravo dobiti od Voditelja obrade potvrdu da li se obrađuju osobni podaci o njemu ili ne. Ako Ispitanik želi iskoristiti ovo pravo potvrde može u bilo kojem trenutku kontaktirati Voditelja obrade koristeći kontakt podatke navedene u poglavlju „Voditelj obrade“.

Pravo pristupa

Svaki Ispitanik ima pravo dobiti od Voditelja besplatne informacije o njegovim ili njezinim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku te dobiti ispis tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi osiguravaju Ispitanicima pristup sljedećim informacijama:

 • svrsi obrade
 • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci bili dostupni ili će biti dostupni u budućnosti, a posebno o primateljima podataka iz trećih zemalja i međunarodnim organizacijama.
 • Ako je to primjenjivo, podatak o vremenu čuvanja osobnih podataka, ili o kriterijima koji se koriste za definiranje vremena čuvanja podataka.
 • postojanju prava tražiti od Voditelja obrade izmjenu ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka Ispitanika, i o mogućnosti prigovora obrade podataka
 • postojanje prava traženja zaštite od nadležnog tijela
 • bilo kojim informacijama i izvorima tih informacija o osobnim podacima Ispitanika koji nisu dobiveni od samog Ispitanika
 • postojanju automatske obrade podataka u svrhu poslovnog odlučivanja, uključujući i stvaranje profila (članak 22(1) i (4) GDPR Uredbe), i o poslovnoj logici korištenoj u tu svrhu kao i značaj i posljedice koje bi te automatske obrade mogle imati na Ispitanika. Nadalje, Ispitanik ima pravo dobiti informaciju o prijenosu tih podataka u druge zemlje ili međunarodne organizaciju. U ovom slučaju, Ispitanik ima pravo biti informiran o primijenjenim mjerama sigurnosti takvih prijenosa podataka.

Za pristup ovim podacima, Ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati Voditelja obrade putem elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu sjedišta Voditelja obrade.

Pravo na ispravak

Svaki Ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, Ispitanik ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uz uvjet da za to dostavi dodatnu izjavu o suglasnosti.

Ako Ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku samostalno izmijeniti podatke putem svojeg registriranog korisničkog računa. Ako ispravak podataka korištenjem korisničkog računa nije moguće, Ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati Voditelja obrade i pisanim putem tražiti ispravak osobnih podataka.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki Ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega, a Voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja ako je jedan od sljedećih razloga vrijedi, pod uvjetom da obrada nije neophodna:

 • ispunjena je svrha zbog koje su osobni podaci prikupljeni od Ispitanika
 • Ispitanik je povukao svoju Pristanak za obradu osobnih podataka o njemu (članak 6.1.a Opće uredbe ili članak 9.2.a Opće uredbe, ili kad više ne postoji pravna osnova obrade)
 • Ispitanik je izjavio prigovor na korištenje njegovih osobnih podataka (članak 21.1. Opće uredbe)
 • Osobni podaci su prikupljeni nelegalnim načinom
 • Kad se osobni podaci moraju izbrisati zbog važećih zakonskih odredbi
 • Osobni podaci su prikupljeni u smislu ponude usluga informacijskog društva sukladno članku 8.1 Opće uredbe

U slučaju postojanja prethodno navedenih razloga, i kada Ispitanik želi izbrisati ili izmijeniti svoje osobne podatke, Ispitanik u svakom trenutku može od Voditelja obrade zatražiti provođenje odgovarajuće mjere.  Voditelj obrade dužan je osigurati provođenje zatraženih mjera bez nepotrebnog odgađanja.

U slučaju da je Voditelj obrade osobne podatke učinio javno dostupnima, obvezan je izbrisati te podatke te, uzimajući u obzir dostupne tehnologije i troškove implementacije, obavijestiti druge Voditelje kojima su podaci bili dostupni, o zatraženim mjerama brisanja.

Pravo na ograničenje obrade

Svaki Ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade ograničenje obrade njegovih/njenih osobnih podataka ako iz opravdanih razloga ne želi izbrisati osobne podatke koji se nalaze kod Voditelja obrade ali ne dopušta njihovu daljnju obradu. Kako bi zatražio ograničenje obrade, Ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati Voditelja obrade putem kontakt podataka navedenih u poglavlju „Voditelj obrade“.

Pravo na prenosivost podataka

Svaki Ispitanik ima pravo od Voditelj obrade primiti osobne podatke koji se o njemu obrađuju. Voditelj obrade dužan je podatke dostaviti u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. Ispitanik može svoje osobne podatke samostalno prenijeti trećim stranama bez posebnog odobrenja ili ograničenja od strane Voditelja obrade. Kako bi zatražio svoje osobne podatke u formatu za prijenos, Ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati Voditelja obrade putem kontakt podataka navedenih u poglavlju „Voditelj obrade“.

Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku Voditelju obrade uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju njegove/njene specifične situacije. U slučaju prigovora, Voditelj obrade će odmah prestati s obradom osobnih podataka Ispitanika koji je uložio prigovor, osim ako može dokazati pravni interes nastavka obrade koji je značajniji u odnosu na prava i slobode Ispitanika, ili zbog pravnih interesa Voditelja obrade ili zakonskih propisa.

Ako Voditelj obrade osobne podatke obrađuje u svrhu izravnog marketinga, Ispitanik ima pravo u bilo koje vrijeme prigovoriti na obradu svojih podataka u tu svrhu. Po zaprimljenom prigovoru, Voditelj obrade će odmah prestati obrađivati osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.

Dodatno, svaki Ispitanik ima pravo prigovoriti na obradu svojih osobnih podataka za statističke, istraživačke i znanstvene svrhe Voditelja obrade, osim ako je takva obrada u javnom interesu i ako je Ispitanik dao svoju Pristanak za takvu obradu.

Kako bi prigovorio na obradu svojih osobnih podataka, Ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati Voditelja obrade putem kontakt podataka navedenih u poglavlju „Voditelj obrade“.

Pravo na povlačenje privole

Svaki Ispitanik ima pravo u bilo koje vrijeme povući svoju Pristanak za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Ispitanik može povući Pristanak za sve svrhe obrade ili za pojedine svrhe obrade osobnih podataka.

Ako Ispitanik želi povući Pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega/nju u svakom trenutku može kontaktirati Voditelja obrade poštom na adresu HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAPREŠIĆ TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 8, Zaprešić, Republika Hrvatska ili na e-mail adresu ckzapresic@hotmail.com

Nadležno tijelo za pitanja zaštite osobnih podataka

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja vezana uz prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. Pozivamo Vas da nas kontaktirate na ckzapresic@hotmail.com kako bismo zajedno riješili eventualne propuste.

Ako smatrate da su Vaša prava ugrožena na raspolaganju Vam stoji službeno nadzorno tijelo za Republiku Hrvatsku:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14
HR – 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: 
azop@azop.hr
Web: 
www.azop.hr

Pravna osnova obrade podataka

Vaš pristanak (Pristanak) (članak 6.1.a Opće uredbe). Za obradu osobnih podataka Ispitanika u svrhu naznačenu na web obrascima na Web stranici Ispitanik daje svoju Pristanak afirmativnom akcijom.

Obrada je nužna zbog ispunjenja pred-ugovornih i ugovornih obveza (članak 6.1.b Opće uredbe). Kako bismo isporučili sadržaj Web stranice trebamo na Vaše računalo postaviti nužne kolačiće, isto tako, kako bismo Vam odgovorili ponudom ili Vas povratno kontaktirali nakon što ste koristili kontakt obrazac na Web stranici pozivamo se na ovu odredbu GDPR uredbe.

Obrada je neophodna zbog naših zakonskih obveza (članak 6.1.c Opće uredbe). Obrada osobnih podataka temelji se na poreznim i sličnim propisima kojima se od Voditelja obrade traži čuvanje poslovne dokumentacije.

Vrijeme čuvanja osobnih podataka i rutinsko brisanje

Prikupljene osobne podatke čuvat ćemo ne dulje od vremena potrebnog za izvršenje pred-ugovornih i ugovornih odnosa, zakonskih ili drugih obveza ili zaštite interesa trećih strana. Ovisno o svrsi obrade, osobne podatke čuvamo u različitom trajanju. Detalje možete provjeriti u prethodnim poglavljima ove Politike privatnosti.

Rutinsko brisanje

Svi podaci za koje ne postoji osnova čuvanja,rutinski se brišu čim postanu nepotrebni za izvršenje pre-ugovornih i ugovornih obveza, najkasnije u roku od 12 mjeseci.

Definicije pojmova

Izjava o zaštiti osobnih podataka na ovoj Web stranici temelji se na odredbama i terminima korištenim od strane EU zakonodavca vezanim uz GDPR.  Naša Politika privatnosti treba biti lako razumljiva širokoj javnosti kao i našim kupcima i partnerima. Kako bismo to osigurali, najprije bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj Politici privatnosti, koristimo sljedeće termine:

Osobni podatak

Osobni podatak odnosi se na bilo koju informaciju povezanu s identificiranim ili anonimnim fizičkim osobama („Ispitanik). Identificirana fizička osoba je osoba koju je moguće identificirati, izravno ili neizravno, na primjer korištenjem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, lokacijski podatak, online identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizičku, psihološku, genetsku, mentalnu, ekonomsku ili društvenu identifikaciju određene fizičke osobe.

Ispitanik

Ispitanik je svaka identificirana fizička osoba ili osoba koju je moguće identificirati a čiji se podaci obrađuju od strane Voditelja obrade odgovornog za poslove obrade.

Obrada podataka

Obrada je bilo koja operacija ili set operacija koje se izvode nad osobnim podacima ili setovima osobnih podataka, bilo automatskim putevima, poput prikupljanja, pohrane, organizacije, strukture, spremanja, prilagodbe ili izmjena, pregleda, konzultacija, upotrebe, prijenosa ili na drugi način činjenja dostupnim, kombiniranja, restrikcije, brisanja ili uništenja.

 Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem onemogućenja daljnje buduće obrade tih podataka.

Profiliranje

Profiliranje je bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka u cilju procjene osobnih aspekata i ponašanja fizičke osobe. Konkretno, može se koristiti za analizu i predviđanja aspekata koji obuhvaćaju radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.

Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci ne mogu povezati s određenim Ispitanikom bez upotrebe dodatnih informacija, uz uvjet da se te dodatne informacije pohranjuju odvojeno i nad istima su primijenjene odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju nemogućnost povezivanja podataka koji se ne mogu povezati s Ispitanikom ili osobom koju je moguće identificirati.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade (ili osoba koju Voditelj obrade ovlasti za poslove obrade podataka) je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili slično, koja sama ili u udruženju s trećima, određuje svrhu i načine obrade osobnih podataka u skladu domaćim i EU propisima o obradi osobnih podataka.

Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili slično koja obavlja obradu osobnih podataka u ime Voditelja obrade podataka.

Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba ili javno tijelo kojima se ustupaju osobni podaci, bilo da su u svojstvu treće osobe ili ne. Tijela javne vlasti mogu tražiti  osobne podatke na temelju posebnih domaćih ili EU zakona te se u tom smislu ne smatraju Primateljem osobnih podataka, a obrada tih podataka u tijelima javne vlasti treba biti u skladu s primjenjivim propisima o svrsi obrade.

Treće osobe

Treće osobe su fizičke ili pravne osobe, tijela javne vlasti, agencije i ostale organizacije koje nisu Ispitanik, Voditelj obrade, Izvršitelj obrade i osobe koje su u ime Voditelja obrade ovlaštene obrađivati osobne podatke.

Pristanak

Pristanak Ispitanika je svaka svojevoljno izražena, specifična, informirana i nedvojbena izjava Ispitanikove želje kojom on ili ona, izjavom ili drugom jasno afirmiranom akcijom, pristaje na obradu osobnih podataka vezanih uz Ispitanika.