Vježba civilne zaštite

Crveni križ spreman za krizne situacije

Sve operativne snage sustava civilne zaštite uključujući Crveni križ, policiju, vatrogasce, hitnu pomoć, Gorsku službu spašavanja i druge subjekte okupili su se 8. lipnja u Zaprešiću na županijskoj vježbi “Zaprešić 2019” kako bi provjerili spremnost sustava za odgovor na krizne situacije širih razmjera.

Vježba je uključivala nekoliko scenarija koji su trebali provjeriti spremnost svih segmenata sustava civilne zaštite da odgovore na kriznu situaciju. Radilo se o potrazi za nestalom osobom, požaru stambene zgrade, požaru otvorenog prostora, sudaru više automobila s većim brojem ozlijeđenih, izlijevanju opasne tvari. Operativne snage Crvenog križa imale su zadatak sudjelovati u saniranju posljedica požara zgrade i sudara više automobila prvenstveno kroz pružanje prve pomoći te psihosocijalne pomoći unesrećenima.

Volonteri Crvenog križa Zaprešić pružaju prvu pomoć

U vježbi je sudjelovao tzv. Zapadni interventni tim Društva Crvenog križa Zagrebačke županije koji čine predstavnici gradskih društava Crvenog križa Zaprešića, Velike Gorice, Samobora i Jastrebarskog. S obzirom da je vježba održana u Zaprešiću najveći broj pripadnika interventnog tima, njih deset, dao je Crveni križ Zaprešić. Crveni križ je imao zadatak podići šator koji je služio kao izmještajni centar sa službom traženja te osigurati ekipe za pružanje prve pomoći i psihosocijalne pomoći.

Gradski interventni tim Crvenog križa Zaprešić

Vježba je ocjenjena izvrsnim ocjenama te je utvrđeno da svi segmenti sustava funkcioniraju vrlo dobro, a pohvale svim sudionicima došle su i od strane ministra unutarnjih poslova gosp. Božinovića i župana Zagrebačke županije gosp. Kožića koji su uz ostale visoke predstavnike sustava civilne zaštite također prisustvovali vježbi.

Prihvatni centar Crvenog križa na vježbi “Zaprešić 2019”

Crveni križa Zaprešić ulaže znatan trud i sredstva u edukaciju i opremanje zaposlenika i volontera za odgovor na krizne situacije te je odigrao važnu ulogu u provođenju ove vježbe.